Central Helpline Number for corona-virus COVID-19

Central Official Whats App HelpDesk

COVID-19HelpLine Number

S.No State/UTs Helpline Number
1 Andhra Pradesh 0866-2410978
2 Arunachal Pradesh 9436055743
3 Assam 6913347770
4 Bihar 104
5 Chhattisgarh 104
6 Goa 104
5 Gujrat 104
8 Haryana 8558893911v
9 Himachal Pradesh 104
10 Jharkhand 104
11 Karnataka 104
12 Kerala 0471-2552056
13 Madhya Pradesh 0755-2527177
14 Maharashtra 020-26127394
15 Manipur 3852411668
16 Meghalaya 108
17 Mizoram 102
18 Nagaland 102
19 Odisha 9439994859
19 Punjab 104
19 Rajasthan 0141-2225624
19 Sikkim 104
19 Tamil Nadu 044-29510500
19 Telangana 104
25 Tripura 0381-2315879
26 Uttarakhand 104
28 West Bengal 1800313444222 | 03323412600
29 Andaman and Nicobar Islands 03192-232102
30 Chandigarh 9779558282
31 Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu 104
32 Delhi 011-22307145
33 Jammu & Kashmir 01912520982 | 0194-2440283
34 Ladakh 01982256462
35 Lakshadweep 104
36 Puducherry 104

Central Helpline Number for corona-virus COVID-19